Çevre Politikamız

çevre politikamyz mrc in?aatMRC Grup çevre politikası, tüm Türkiye ve diğer Dünya ülkelerinnde yapılacak olan hizmet, üretim proseslerini  direkt ya da endirekt etkileyen bütün faaliyetleri kapsar.
Biz, çevreyi faydalanılacak değerli bir hazine olarak görüyor ve gelecekte bütün dünya insanlığının faydalanabilmesi için en iyi şekilde korunması gerektiğine inanıyoruz. 
MRC Grup Çevre Politikası, MRC inşaatin şirket hedefleri ve 17 Numaralı Çevre Politika Mektubu şartlarını gerçekleştirmeye kendimizi adamış bulunuyoruz. Bu yüzden politikamız;

 • İlgili çevre mevzuatı gereklerini karşılamak ve hatta aşmak.
 • Çevre yönetimi sistemini sürekli geliştirmek için çalışmak.
 • Atıkları minimuma indirmek, kirliliği kaynağında önlemek ve çevre üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak.
 • Çevreyi korumak ve bu prensibi tüm çevremize, ülkeye ve dünyaya yaymak.
 • Çevre ile ilgili acil durumlar için riskleri belirlemek ve bunları azaltmak.
 • İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği kurallarını da yerine getirmek suretiyle çevreyi etkileyebilecek olumsuz etkileri önlemek. 
 • Çalışanlara ve iş ortaklarımıza, çevreyle ilgili bilinçlendirme eğitimleri vererek onları geliştirmektir.

MRC, faaliyetlerinin ve ürünlerinin çevre etkenlerini belirlemeyi, tanımlamayı ve bu etkenlerle ilgili amaç, hedef ve programlar oluşturmak için ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi’ni kurmayı ve işletmeyi taahüt eder. Bu önemli çevre etkenleriyle ilgili başlıca amaç ve hedefler:

  • Hava ve su kirliliğini, sızıntı ve dökülmeleri ve gürültüyü mümkün olduğu kadar azaltmak ve önlemek.
  • Ambalaj kullanımını ve atıkları azaltmak, geri dönüşümlü olmalarını sağlamak ve tekrar kullanmak.
  • Enerji ve su gibi doğal kaynakları koruma yöntemlerini geliştirmek.
  • Enerji ve malzemenin verimli kullanılmasını sağlamak.
  • Taşeron faaliyetlerinden kaynaklanan çevre etkenlerini de kontrol altında tutmak.
  • Gelecekte üretilecek yeni ürünler, proses ve faaliyetlerle ilgili çevre etkenlerini kontrol altında tutmak ve etkilerini minimuma indirmektir.
 
Grup Sirketleri
Mrc Akaryakıt Ekipmanları Satış
ve Servis Hizmetleri
Mrc Dış Ticaret
Petrosis Otomasyon Sistemleri
Faaliyet Alanları
Anahtar Teslimi Akaryakıt
İstasyon İnşaatı
Dolum Tesisi ve Borulama Sistemleri
Akaryakıt Pompaları ve Otomasyon Sistemleri
Genel Müteahhittlik Hizmetleri
Enerji Çözümleri
Projeler
Devam Eden Projeler
Tamamlanmış Projeler
Deneme1 Denem2
Haber Basligi
Anasayfa Site Haritası  İletişim
Mrc Insaat
Bilisim Departmani

gelinlik