Sürdürülebilirlik

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

 

Sürdürülebilirlik anlayışımız çerçevesinde faaliyetlerimizin çevre, insan ve toplum üzerindeki etkilerini titizlikle değerlendiriyor, olumsuz etkileri ortadan kaldırmak ve herkesin faydalandığı, ortaya çıkan değeri paylaştığı bir dinamik yaratmayı amaçlıyoruz.

Sürdürülebilirlik kapsamında ele aldığımız etik ilkeler, çevresel sürdürülebilirlik, insan hakları, iş güvenliği, tedarikçi ilişkileri ve kurumsal vatandaşlık işimizin ayrılmaz bir parçası ve finansal başarımızı bütün kılan etkenlerdir.

Bugüne kadar Türkiye’nin sermaye piyasalarının gelişiminde etkili olan ve bizi farklı kılan başarılarımızı bu anlayışımıza borçluyuz.

Her alanda iş yapış şeklimize yön veren genel sürdürülebilirlik anlayışımızın yanında faaliyette bulunduğumuz sektörlere ve bu sektörlerin farklı etkilerine göre değişiklik gösteren tamamlayıcı, özel yaklaşımlar geliştiriyoruz. Genel yaklaşımdan yola çıkarak sürdürülebilirlik konuları farklı sektörlere göre öncelik gösterebilmektedir.

 

error: Content is protected !!