DEĞERLERİMİZ

Memet Hüsamettin ÖRKMEZ’ in ilke ve değerlerinden güç alarak olgunlaşan  değerleri, günlük profesyonel yaşamımızda bizlere rehberlik eden, kültürümüzü yansıtan, vizyon ve hedeflerimize doğru yönlendiren, paylaştığımız prensip ve davranışlardır.

Çalışanların ve şirketin topluma ve ülke ekonomisine katkıda bulunmasını desteklemek.

Yerli ve yabancı müşterilerin mevcut ve gelecekteki beklentilerini anlayıp, istikrarlı ve daimi bir müşteri memnuniyeti yaratmak.

Çevreye pozitif enerji yayarak, yarattığı heyecan ve şevk ile çalışma ortamını olumlu etkilemek, hedeflerine yönelik hızlı sonuçlar almak ve farklılık yaratacak öneriler geliştirmek.

Kendi bilgi, beceri ve yeteneklerini ortaya koymak ve işi ile ilgili sonuçlara ulaşmada kendine güvenmek.

Her zaman iş ahlakı ve disiplinine uygun davranmak, dürüst, açık ve tutarlı davranarak örnek olmak.

Ortak hedeflere ulaşmak için sorumluluk üstlenmek. Personelimizin aidiyet duygusu ile uyum içinde çalışması ve ortaya konulan emeğin ve başarının takdir edilmesi.

Yenilikleri takip etmek ve yeni uygulamaların içinde yer alarak gelişimi desteklemek, girişimci olmak.

error: Content is protected !!